fbpx

6↵ terug naar de startpagina

PRIVACYVERKLARING

Wij – Rimpelrock vzw (hierna: “wij”, “ons”, “onze”, “Garnizoen” of “Garnizoenorganisatie”) – bezorgen u, de bezoeker van onze websites https://www.garnizoen.be of https://tickets.bar-events.be/nl/events/garnizoen-2024/ hierna gezamenlijk: “Website” en/of bezoeker van onze evenementen, deze Privacyverklaring om u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten in verband met die verwerking. Indien u meer informatie wenst over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies en soortgelijke technologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites, diensten of toepassingen van anderen, zelfs als deze toegankelijk zijn via onze Website. Wij raden u aan om hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen. Om na te gaan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, kan u de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina raadplegen. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer wij de bijgewerkte versie beschikbaar maken op onze Website.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan per e-mail contact met ons op via hello@garnizoen.be

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Rimpelrock vzw, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, gevestigd te Diestersteenweg 152, 3970 Leopoldsburg, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0861.554.790. U kan ons contacteren zoals hieronder aangegeven in afdeling ‎6.11.

  1. Verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Website

2.1.1. Het is niet onze bedoeling om via deze Website persoonsgegevens van kinderen te verzamelen of op een andere manier te verwerken voor marketingdoeleinden of voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen.

2.1.2. Wanneer u gebruik maakt van onze Website, verzamelen wij technische informatie in verband met het toestel dat u gebruikt, zoals het toesteltype, de schermresolutie, de naam en versie van het besturingssysteem, het type en de versie van de internetbrowser, de systeemtaal en de locatie. Daarnaast verzamelen wij technische identificatoren die kenmerkend zijn voor het toestel dat u gebruikt, zoals het IP-adres, de IDFA (identificator voor adverteerders), het MAC-adres en andere unieke identificatoren. Afhankelijk van uw cookie-instellingen verzamelen wij ook informatie over uw surfgedrag en gebruikersactiviteit, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak u een pagina bezoekt en hoe lang het duurt voordat u terugkomt.

2.1.3. Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij via onze Website hebben verzameld om de toegang tot onze Website mogelijk te maken, inhoud aan te bieden en de Website correct te laten functioneren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

2.1.4. Wij verwerken technische informatie met betrekking tot uw toestel en surfgedrag om statistische analyses uit te voeren, zoals het berekenen van het gebruiksniveau van de diensten, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Website, om onze Website te verbeteren en de goede werking ervan te verzekeren. Wanneer wij voor deze doeleinden cookies of soortgelijke technologieën gebruiken, is ons Cookiebeleid van toepassing. Zoals beschreven in ons Cookiebeleid zullen wij alleen gebruik maken van analytische en marketing cookies wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

2.1.5. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van onze partners of anderen te waarborgen wanneer uw gebruik van onze Website of meer algemeen uw interactie met ons, kan worden beschouwd als een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden, enig recht van ons of van anderen, een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze Website, een gevaar voor de onderliggende systemen van onze Website, of als ongepast of illegaal gedrag. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze activa en ons bedrijf, waaronder onze Website, te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten en om ons beleid te handhaven.

2.2. Festivalticket

2.2.1. Wanneer u (een) festivalticket(s) koopt, verzamelen wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze aankoop en om u het/de bijbehorende ticket(s) toe te sturen. Dit zijn onder meer basisidentificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum en facturatiegegevens. Daarnaast verzamelen wij ook andere relevante gegevens met betrekking tot uw bestelling, uw voorkeuren voor het ontvangen van e-mailcommunicaties en andere persoonsgegevens die u zelf wenst te verstrekken.

2.2.2. Wanneer u een festivalticket koopt, verwerken wij uw identificatiegegevens en contactinformatie om een geldig ticket uit te geven en voor administratieve en contractuele doeleinden.. Voor zover deze verwerking de verwerking van uw persoonsgegevens vereist, beroepen wij ons op de uitvoering van onze overeenkomst. 

2.2.3. Wanneer u bij ons diensten heeft aangevraagd, maken wij gebruik van uw contactgegevens om u praktische informatie en updates te sturen over de gevraagde diensten. Ook sturen we berichten om uw vragen over de klantenservice op te volgen. Voor zover deze verwerking de verwerking van uw persoonsgegevens vereist, beroepen wij ons hiervoor op de uitvoering van onze overeenkomst.

2.3. Nieuwsbrief

2.3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe weetjes, evenementen en diensten die wij aanbieden. Als u een bestaande klant bent (wat betekent dat u al eerder een festivalticket bij ons hebt gekocht), houden we u op de hoogte op basis van ons gerechtvaardigd belang om met u in contact te blijven, en om onze producten en diensten op de markt te brengen, te promoten en algemeen succesvol uit te rollen.

2.3.2. Als u geen bestaande klant bent en u zich inschrijft voor de Garnizoen Nieuwsbrief, verzamelen we uw naam, uw e-mailadres en uw persoonlijke voorkeuren op het vlak van favoriete muziekgenres. In dit geval vragen we uw toestemming voor het versturen van relevante marketingcommunicaties om u op de hoogte te houden van onze huidige en toekomstige activiteiten.

2.3.3. In beide gevallen hebt u uiteraard de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige communicaties.

2.4. Afbeelding

Op het festivalterrein kunnen we uw afbeelding vastleggen als deel van het promotiemateriaal dat wij maken tijdens onze evenementen (foto’s, video’s). Dit materiaal kan gedeeld worden op onze Website of sociale media, of kan worden uitgezonden op televisie. Wanneer wij dit doen, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze evenementen te promoten. Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken van u, zullen we u ter plaatse mondeling om toestemming vragen vooraleer uw afbeelding te gebruiken.

2.5. Communicatie

2.5.1. Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of andere wegen verzamelen wij de informatie die u ons verstrekt. Dit kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens zijn die u zelf verstrekt. Wij verwerken ook de inhoud van uw communicatie, de praktische details van deze communicatie (zoals met wie u heeft gecommuniceerd, en de datum en het tijdstip) en, waar nodig en proportioneel, openbaar beschikbare informatie over u.

Zo dit het geval is, gebruiken wij uw persoonsgegevens om relevante klantenservice te verlenen, vragen te beantwoorden en verzoeken te behandelen. Voor zover uw communicatie met ons de verwerking van uw persoonsgegevens vereist, beroepen wij ons op de uitvoering van onze overeenkomst om uw persoonsgegevens te verwerken.

2.5.2. Bovendien kunnen wij, zoals vermeld in afdeling ‎2.1.5, uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van onze partners of anderen te waarborgen om onze en hun activa en bedrijven te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten en om ons beleid te handhaven.

2.6. Naleving

Naast de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt verwerken voor nalevingsdoeleinden:

2.6.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van interne audits en in het algemeen om te controleren of onze interne processen functioneren zoals voorzien en ze in overeenstemming zijn met toepasselijke wetten, wettelijke vereisten of contractuele verplichtingen. Wij moeten uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en om onze activa en ons bedrijf te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten en om ons beleid te handhaven.

2.6.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om anderen te informeren in het kader van zakelijke transacties, zoals een mogelijke fusie of een andere vorm van reorganisatie. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om te goeder trouw zaken te doen.

2.6.3. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Wij moeten uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.6.4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavingsagenten of vertegenwoordigers, rechterlijke autoriteiten en overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is voor ons noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen te vervullen. Op dezelfde manier kunnen wij uw persoonsgegevens ook op eigen initiatief delen met de bevoegde autoriteiten indien er gerechtvaardigde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdrijf dat u heeft gepleegd via onze Website of via enige andere interactie met ons. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om bevoegde autoriteiten te helpen bij het voorkomen of onderzoeken van illegale activiteiten.

  1. Bronnen waar de persoonsgegevens vandaan komen

Wij verkrijgen alle bovengenoemde informatie rechtstreeks van u. 

Afhankelijk van uw cookie-instellingen kunnen wij ook aanvullende informatie over uw online voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google. Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen ter beschikking stellen, wordt u vriendelijk verzocht om hun privacybeleid te raadplegen. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

  1. Ontvangers van uw persoonsgegevens en doorgiften

4.1. Wij delen alleen persoonsgegevens met anderen als dat wettelijk verplicht is of als er een andere rechtsgrond voor is.

4.2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door externe verwerkers die namens ons werken. Wij doen bijvoorbeeld beroep op verwerkers om uw persoonsgegevens veilig op te slaan en om onze nieuwsbrieven te sturen. Wij selecteren onze verwerkers zorgvuldig en vereisen contractueel om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Onze verwerkers zijn alleen gemachtigd om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies.

4.3. Bovendien werken wij samen met anderen voor de organisatie van onze evenementen en voor het aanbieden en verbeteren van onze diensten. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld diensten van anderen om handelingen van gebruikers op onze Website te volgen om het gebruik van onze Website beter te begrijpen en voor de ondersteuning van onze marketing campagnes. Wanneer u een festivalticket koopt, worden uw betalingsgegevens verwerkt door Mollie, een betalingsplatform dat een eenvoudig te implementeren proces aanbiedt om betalingen in onze Website te integreren, en om een veilige online betaling te garanderen. 

4.4. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven in afdeling 2, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan anderen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zoals naar ieder land waar wij partners of dienstverleners hebben.

Indien deze ontvangers die namens ons uw persoonsgegevens verwerken gevestigd zijn in een derde land waarvan de Europese Commissie nog niet besloten heeft dat het een passend beschermingsniveau waarborgt en indien geen afwijkingen voor specifieke situaties van toepassing zijn, zijn we verplicht om passende waarborgen in acht te nemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen kunnen o.a. geboden worden door:

  • Een contractuele regeling tussen ons en de ontvanger in het derde land die steunt op de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen voor internationale doorgifte van persoonsgegevens; of
  • Een ander mechanisme dat de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens rechtvaardigt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij de doorgifte van uw persoonsgegevens steunen op passende waarborgen, zullen wij nagaan of deze waarborgen uw persoonsgegevens voldoende kunnen beschermen opdat het beschermingsniveau dat in de Europese Unie wordt gewaarborgd niet wordt ondermijnd door de doorgifte. Zo dit niet het geval is, nemen wij de nodige bijkomende maatregelen om in een passende bescherming van uw persoonsgegevens te voorzien. Indien het niet mogelijk is in een passende bescherming van uw persoonsgegevens te voorzien, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan de ontvanger in een derde land, dan wel uw persoonsgegevens pas doorgeven indien en voor zover een ander mechanisme de doorgifte van uw persoonsgegevens rechtvaardigt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Om een kopie te krijgen van deze waarborgen ter bescherming van uw gegevens of om informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een verzoek sturen via e-mail naar hello@garnizoen.be.

  1. Wat wij doen om uw persoonsgegevens te beschermen

5.1. Wij doen onze uiterste best om enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder afdeling 2 genoemde doeleinden te bereiken.

5.2. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden die hierboven in afdeling 2 worden beschreven te bereiken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving of, indien de verwerking is gesteund op uw toestemming, tot het moment dat u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Bij het bepalen van de passende bewaartermijn houden wij rekening met de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, de categorieën van betrokken persoonsgegevens, de potentiële risico’s van een inbreuk en eventuele wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige verplichtingen) op grond waarvan wij de gegevens moeten bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de in afdeling 2 genoemde doeleinden, tenzij er een zwaarder doorwegend belang is van ons of van anderen om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden, of indien er een wettelijke of regelgevende verplichting of een rechterlijk of administratief bevel is dat ons belet uw persoonsgegevens te de-identificeren.

5.3. Wij willen dat u met vertrouwen onze Website kan gebruiken en met ons kan communiceren, daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die wij verzamelen veilig bewaard worden. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Onze medewerkers, partners en externe verwerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor de uitvoering van specifieke taken en zij moeten strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen naleven. U begrijpt daarentegen dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn en dat het resultaat hiervan nooit kan worden gegarandeerd.

  1. Uw rechten als betrokkene

6.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken.

6.2. U hebt het recht om de rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Uw rectificatieverzoek moet worden ondersteund door bewijs van de onjuistheden in de gegevens die u wilt laten corrigeren.

6.3. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

6.4. Onder de voorwaarden voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

6.5. Als u wilt dat uw afbeelding verwijderd wordt uit ons promotiemateriaal dat tijdens onze evenementen wordt gemaakt, kunt u ons contacteren via hello@garnizoen.be en de desbetreffende foto of beelden beschrijven. Wij zullen doen wat redelijk mogelijk is om de foto’s en beelden waarin u voorkomt te verwijderen uit toekomstig promotiemateriaal. Houd hierbij rekening dat wij uw afbeelding mogelijk niet meteen kunnen verwijderen uit reeds ontwikkeld of verspreid promotiemateriaal.

6.6. Onder de voorwaarden voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.7. Indien u van ons marketingcommunicaties ontvangt, kunt u uw voorkeur voor het ontvangen daarvan wijzigen door in onze berichten te klikken op de link “uitschrijven” of door bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing, door een e-mail te sturen naar hello@garnizoen.be.

6.8. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. U kunt nochtans te allen tijde zonder kosten of rechtvaardiging bezwaar maken tegen verwerkingen ten behoeve van direct marketing.

6.9. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en die aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

6.10. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

6.11. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen via e-mail naar hello@garnizoen.be. Gelieve duidelijk aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen en indien vereist, verstrek dan de redenen van uw verzoek of het bewijs ter ondersteuning van uw verzoek. Wij zullen de ontvangst van uw verzoek bevestigen en het vervolgens beoordelen. Indien uw verzoek geldig is, zullen wij het zo spoedig mogelijk behandelen. Als wij twijfels hebben over uw identiteit, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie te verstrekken ter verificatie.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar hello@garnizoen.be. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2024